Pinned post

Mi ĵus kreis konton en unu el tiuj retpaĝoj, kie oni povas demandi anonime kaj senkonte. Mi volas kuraĝigi vin demandi al mi pri la hispana en Esperanto por ricevi klarigojn al viaj duboj kaj pri io ajn en la hispana por praktiki la lingvon 😊​

retrospring.net/ESperEO

Pinned post

Ĉu vi iam serĉis vorton en hispanaj vortaroj kaj trovis nenian solvon al via dubo? Nu, la RAE (Real Academia Española de la lengua, 'Reĝa Hispana Akademio de la lingvo') estas tre tradiciema kaj treege malrapide akceptas ŝanĝojn kaj aldonaĵojn al sia vortaro (DLE: "Diccionario de la lengua española"). Sed ne paniku! Ekzistas helpilo:

diccet.com/

DiccET estas vortaro kreita kiel neprofitcela projekto, kies celo estas kompletigi aliajn vortarojn kaj lingvistikajn verkojn. En ĝi oni povas trovi terminojn kaj esprimojn, kiuj ne aperas en aliaj vortaroj aŭ ne estas facile troveblaj, kaj ligilojn al taŭgaj verkoj por kompletigi informojn. Ĝi konstante ĝisdatiĝas kaj registras vortojn, kiuj ankoraŭ ne estas oficiale agnoskitaj (multaj neniam estos) sed ja troveblas en la ĉiutaga uzo de la hispana lingvo.

La lingvo estas viva kaj nehaltigebla, ĝuu ankaŭ ĝian neformalecon 😉​

Pinned post

¡Hola, gente! Mi estas de Hispanio kaj mi profesie instruas la hispanan al fremdlingvanoj (krom aliaj okupoj rilate la hispanan lingvon: korektado, provlegado, ktp).

Mi estas tre strikta dum miaj lecionoj pri la jeno: se la lernanto troviĝas en baza nivelo, tiu rajtas alparoli min en la angla, sed mi ĉiam respondos en la hispana. La celo estas, ke miaj lernantoj neniam aŭdu min uzi la anglan, tiel ke ili rilatigus min nur kun la hispana. Tio helpas malkuraĝigi ilin uzi la anglan kiel pontolingvon kaj instigas ilin provi uzi la hispanan, eĉ kiam komence de la leciono ili ne sentiĝis sufiĉe memcertaj pri tio.

Tamen, tio efikas nur dum vizaĝ-al-vizaĝaj lecionoj, tiel ke mi povas montri kion mi celas per gestoj, mienoj kaj eĉ fizikaj objektoj.

Mi ricevis demandon pri la hispana en Esperanto kaj mi ekpensis... nu, kial ne? Kiam mi povas studi novan lingvon nur per lernolibroj, mi ja preferas legi klarigojn en mia denaska. Kial ne uzi Esperanton por instrui la hispanan?

Do jen konto por diskonigado de la hispana lingvo pere de Esperanto. Mi esperas, ke ni povos plaĉe kunlabori por atingi vian celon: pli bone koni la hispanan.

Atentu la ŝajnamikojn -- «pisadas» ne havas la saman signifon en la hispana kaj en Esperanto 👀​

Show thread

Cuidado con los falsos amigos: «pisadas» no significa lo mismo en español que en esperanto 👀​

Kiu estas la nomo de la hispana en la hispana? Ĉu «español» aŭ ĉu «castellano»?

Bona demando! (neniu demandis). Eĉ se la kunekzisto de ambaŭ terminoj ŝajnas iom konfuziga aŭ superflua, kaj «español» kaj «castellano» estas tute ĝustaj ĉi-kuntekste, ĉar ili estas sinonimoj.

«Castellano» kaj «lengua castellana» (la lengua = lingvo) rilatas al la nomo de geografia kaj historia regiono en Hispanio: Castilla (Kastilio), kie la hispana lingvo naskiĝis kiel latinido.

«Español» kaj «lengua española» aludas la landon, «España», de kie la lingvo disvastiĝis.

Depende de la regiono, hispanparolantoj preferas unu aŭ alian terminon. «Mi ne parolas "español" ĉar mi ne estas hispano», «Mi ne parolas «castellano» ĉar mi ne estas kastiliano». Mi ripetas: ambaŭ taŭgas kaj ĝustas, la elekto dependas de kutimo, tradicio, politiko kaj historio.

Ekzemple:

Kiel lernejano mi studis la lernobjekton «Lengua castellana», kiu ja temis pri la hispana lingvo, ne pri kastilia variaĵo. Tiu uzo stariĝas pro la ekzisto de aliaj lingvoj ene de la ŝtata teritorio. Tamen, ĉiu manlibro pri la hispana, kiun mi nuntempe uzas kiel korektisto, nomas ĝin «español».

Aliflanke, kiel lingvoinstruisto mia fako estas «el español como lengua extranjera» (la hispana kiel fremda lingvo). Tiu nomo sonas pli internacie rekonebla kaj oni uzas ĝin por vortaroj, lernolibroj, ktp.

Y también para practicar esperanto:

Iom da aŭtuna vortprovizo -- Ĉu vi povas traduki la suprajn frazojn kaj ŝanĝi la emoĝiojn por ties respektivaj vortoj? 😉​

Show thread

Un poco de vocabulario otoñal: ¿puedes cambiar los emojis por su palabra correspondiente? 😉​

Hoy está 🌥️​ y hace 🥶​.

Espero poder usar pronto un ☂️​

Quiero poder usar una 🧣​ y unos 🧤​.

El 🍂​ pasado no pude porque hacía 🥵​

Ni parolu pri la vetero:

Kia estas la tago hodiaŭ? Kia estas la vetero?

Ĉu malvarmas 🥶​ aŭ ĉu varmas 🥵​?
Ĉu nubas 🌥️​ aŭ ĉu sennubas 🌌​?
Ĉu pluvas 🌧️​ aŭ ĉu sunas 🌞​?
Ĉu ŝtormas? ⛈️​
Ĉu ventas? 🌬️​
Ĉu neĝas? ☃️​

Rakontu al mi.

Show thread

Hablemos del tiempo (meteorológico, no del tiempo según el reloj 😉​):

¿Qué tal está el día hoy? ¿Qué tiempo hace?

¿Hace frío 🥶​ o calor 🥵​?
¿Está nublado 🌥️​ o despejado 🌌​?
¿Llueve 🌧️​ o hace sol 🌞​?
¿Hay tormenta? ⛈️​
¿Hace viento? 🌬️​
¿Está nevando? ☃️​

Cuéntame.

RT @PauKokura@twitter.com

@ESperEOtw@twitter.com @AguaIbizaFormen@twitter.com Mis amigas Marina e Inés de @AguaIbizaFormen@twitter.com dicen que es más importante mejorar el alcantarillado, recoger el agua de lluvia de forma inteligente y cambiar el ciclo del agua (doméstico, turístico y agrícola). periodicodeibiza.es/pitiusas/i

🐦🔗: twitter.com/PauKokura/status/1

Debido a la falta de lluvias, el Gobierno regional propone la construcción de desalinizadoras. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sería una solución?

Pro la manko de pluvo, la regiona registaro proponas konstruadon de sensaligaj instalaĵoj. Kion vi opinias? Ĉu vi pensas, ke tio estus solvo?

Ejemplo: Los insectos me dan repelús.

Ekzemple: Insektoj naŭzas min.

Show thread

Según el «Diccionario de la lengua española» (dle.rae.es/): El repelús es un temor indefinido o repugnancia que inspira algo.

Laŭ la Vortaro de la Hispana Lingvo: "El repelús" estas nedifinita timo aŭ naŭzo, kiun io inspiras.

Show thread

Yo explicando en clase qué significa «el repelús».

Jen mi klarigas dum leciono kion signifas "el repelús".

¿Qué te hace sonreír todos los días? 😊

Kio ridetigas vin ĉiutage? 🙂

RT @ESperEOtw@twitter.com

Palabras del día: sonreír, la sonrisa.

Tagvortoj: rideti, rideto.

🐦🔗: twitter.com/ESperEOtw/status/1

Palabras del día: sonreír, la sonrisa.

Tagvortoj: rideti, rideto.

@ESperEO Yo solo conocía "autumnal". Tampoco nos olvidemos de "estival", que proviene de "festival" porque los festivales se celebran mayoritariamente en verano. 😜

Otoño: Mi adjetivo es otoñal ☺️​ 🍂​

Invierno: Mi adjetivo es invernal ☺️​ ❄️​

Primavera:️ Mi adjetivo es primaveral ☺️​ 💐​ ​

Verano: Mi adjetivo es VERANIEGO 😎​ ☀️​

Show older
mstdn.es

A free and federated social network for the Spanish community - and everyone else, too!